Verzuim in Nederland

Verzuim in Nederland

Het verzuim in Nederland blijft stijgen. Dat blijkt uit een analyse die Arboned heeft gemaakt van haar beschikbare cijfers. Het gemiddelde bleef de afgelopen jaren stijgen. Het gemiddelde percentage was in 2018 4,2 procent. Dit percentage wordt voornamelijk veroorzaakt door grote bedrijven. In de zorg, maar ook bij de niet-commerciƫle dienstverlening is het verzuimpercentage het meest aanwezig. Ook psychische klachten zorgen voor een groot aandeel in het verzuimpercentage.

Het percentage is zowel bij grote als kleine bedrijven hoog. Al zijn het voornamelijk de grote bedrijven die hoger scoren. Uiteraard hebben zowel kleine en grote bedrijven de uitdaging om het verzuimpercentage terug te dringen. Dit vraagt om een verschillende aanpak.

Het kan meerdere oorzaken hebben waarom het verzuimpercentage bij grotere bedrijven hoger is. Zo kan er in een kleiner bedrijf minder verzuimd worden, omdat het personeel zich meer betrokken voelt bij het bedrijf. De loyaliteit kan hoger zijn. Gevolgen voor de mkb is groot als het verzuimpercentage hoog is. Het kan zorgen voor een hoge kostenpost. Het voorkomen en verminderen van het verzuimpercentage is dus cruciaal.

Psychische klachten spelen een grote rol in het aandeel verzuimpercentage. Veel medewerkers ervaren tegenwoordig een hoge mate van werkdruk, wat zorgt dat medewerkers op een gegeven moment bijvoorbeeld een burn-out krijgen. Ook dit kan teruggedrongen worden door zaken op de werkvloer te verbeteren.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *