Kwaliteit van management

Kwaliteit van management

Uit onderzoek van het Centraal voor de Statistiek (CBS) en de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat bedrijven (industrieel) die een kwalitatief beter management hebben, beter presteren. Er is dan binnen het bedrijf een hogere mate van productiviteit.

Er is een duidelijke samenhang te zien als het gaat om de kwaliteit van het management en de arbeidsproductiviteit van bedrijven. Bedrijven die een kwalitatief management aan zich verbonden hebben, presteren gemiddeld hoger op arbeidsproductiviteit.

De kwaliteit van het management werd berekend aan de hand van een 5-puntschaal, waarbij de volgende onderwerpen werden onderzocht:

  1. Inrichtingen van werk gerelateerde processen + operaties
  2. Diverse korte en lange termijn doelstellingen + de haalbaarheid van deze doelstellingen
  3. Diverse prestatiedata werd gemonitord + de realisatie van doelen werd vastgesteld
  4. Hiernaast werd het management van het personeel in breed bekeken

Voornamelijk of bedrijven doelen realiseerden en dit ook in kaart hadden bleek een belangrijk punt als het ging om de samenhang tussen kwaliteit van het management en de productiviteit van arbeid op de werkvloer.

Hiernaast is een opvallende conclusie uit het onderzoek dat (tot op zekere hoogte) beter betaalde managers ook beter presteren. Echter, kunnen de resultaten ook beïnvloed worden. Ook de kwaliteit van het management hangt samen met het aantal jaren dat de directeur van het bedrijf al aan het leidinggeven is.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *