Hoe is DGBVN ontstaan en wie zijn wij?

Muziek maken is leuk. Samen muziek maken is heel leuk. Met een heleboel mensen muziek maken is het allerleukst!

DGBVN-initiatiefnemer Alain Timmers werd geraakt door een filmpje dat in de zomer van 2015 op internet circuleerde. In dit filmpje spelen honderden Italiaanse muzikanten en vocalisten het lied Learn to fly van The Foo Fighters. Prachtig om te zien hoe zo veel muzikanten samenspelen! Zoiets wilde hij in Haarlem ook!

Medewerking gemeente
Via Facebook had hij binnen de kortste keren meer dan 200 muzikanten bij elkaar. Zijn plan viel in goede aarde, ook bij de gemeente Haarlem, die bij monde van burgemeester Schneiders medewerking toezegde. Timmers verzamelde een groep mensen om zich heen die als Stichting DGBVN het evenement in de steigers zette.

Ondersteuning muzikale goede doelen
In 2016 werd een mooi aansluitend goed doel gevonden in het Jeugdcultuurfonds, dat met haar doelstelling het leuke evenement naar een hoger niveau tilt. Als DGBVN geld kan genereren om kansarme jongeren muziekles te laten volgen, wordt de grootste band van Nederland alleen maar groter! Voor de editie van 2017 ondersteunen we een ander muzikaal goed doel, namelijk Muziekids.

ANBI-status
De stichting DGBVN heeft een ANBI-status (855709121) waardoor giften aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting (tot 125%) en vennootschapsbelasting (tot 150%).

Organisatie
Erik_van_Muiswinkel_DGBVNDGBVN wordt vanuit het bestuur georganiseerd door Alain Timmers (initiatiefnemer, secretaris), Falco Bloemendal (voorzitter) en Martin van Rooden (penningmeester). Zij worden daarbij ondersteund door Mart Pos (productie), Meike van Halewijn (ondersteuning secretariaat en contact met Muziekids), Hans Goes (pers en promotie), Ruud Meijer (organisatie), Isabel van Kooten (algemeen) en Marc Kok en Klaas Norg (beiden webmaster en fotograaf).

Comité van Aanbeveling:
Bernt Schneiders (oud-burgemeester van Haarlem)
Jack van der Hoek (gedeputeerde provincie Noord-Holland)
Jaap Lampe (directeur Philharmonie en Stadsschouwburg Haarlem)
Jeroen Blijleve (Directeur Patronaat)
Boudewijn de Groot (zanger)
Erik van Muiswinkel (cabaretier, zie foto)

Steun ons
Wilt u onze activiteiten steunen? Dat kan door een financiële bijdrage te storten op NL65 INGB 0007075970 t.n.v. De grootste band van Nederland